Hrací a organizační řád tenisového klubu

                        

1.Všeobecná ustanovení: Všichni účastníci jsou povinni v tenisovém areálu při hře na dvorcích i mimo dvorec dodržovat zásady slušného chování a morálky sportovce. Zejména dbají na to, aby nerušili ostatní nevhodným chováním a hlukem. Všichni účastníci jsou povinni hrát ve vhodné tenisové obuvi.

 2.Pravidla udržování dvorců:   

- žádáme o dodržování hrací doby

- vstup na kurty pouze v tenisové obuvi

a) všichni účastníci dbají na to, aby nedošlo k poškozování dvorců a ostatního zařízení

b) před zahájením hry, v případě prašnosti, je nutné dvorec pokropit a po skončení ukartáčovat ohřeblem a sítí, případně pokropit. Nářadí ukládat zpět na místo.    

c) je zakázáno hrát na suchém prášícím dvorci

d) v celém areálu je nutno dodržovat pořádek, je zakázáno odhazovat odpadky jinam, než do odpadkových nádob.

Nedodržování těchto pravidel bude považováno za porušení Hracího a organizačního řádu a tudíž stanov tenisového klubu.

 3.Povinnosti účastníků hry:

a) členové Tenisového klubu Javorník musí mít splněny Podmínky členství

b) nečlenové klubu mohou užívat dvorce po zaplacení příslušného poplatku u správce klubu

 4.Obsazování dvorců:  Dvorce se obsazují po objednání u správce tenisového klubu. Spory řeší správce a účastníci jsou povinni se řídit jeho pokyny.

Smyslem hracího řádu je zajištění pořádku a příjemného prostředí v areálu pro všechny účastníky a je ve vlastním zájmu každého hráče, aby ho dodržoval.

                                                                                TK Javorník o.s.

dne 10.5.2017